img
所在位置:

上海交通大学城市治理系列论坛:基于大数据的城市治理研究与实践研讨会 会议通知

发布日期:2016-12-26 14:07:00

尊敬的教授

基于大数据的城市治理研究与实践研讨会将于20161226日下午13:30-18:00在上海交通大学徐汇校区机械楼307会议室举行。

请按时出席,谢谢

 

人:张丽

联系电话:86-021-62934788

电子信箱:zhangli0540@163.com

                                               

此致

敬礼

                           

 

  • 推荐阅读