img
所在位置:

2016年度人文社会科学学术领域城市治理专项课题评审会 会议通知

发布日期:2016-12-23 13:59:00

尊敬的教授

           2016年度人文社会科学学术领域城市治理专项课题评审会

将于20161223日下午13:30-17:00在上海交通大学徐汇校区总办公厅一层一号会议室举行。

请按时出席,谢谢

 

人:张丽

联系电话:86-021-62934788

电子信箱:zhangli0540@163.com

                                               

此致

敬礼

  • 推荐阅读