JIN Qiang
Title:Professor
Department: School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University.
Research area:pollution prevention; waste water recycling.
E-mail:jinqiang@sjtu.edu.cn
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China