XUE Yuan
Title:Vice Professor
Department: School of Foreign Languages
E-mail:yuanxuelit@sjtu.edu.cn
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China