ZHANG Chenguo
Title:Vice Professor
Department: KOGUAN LAW SCHOOL
E-mail:zhangcg25@gmail.com
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China