CHU Zhujie
Title:Professor
Department: School of International and Public Affairs, Shanghai Jiao Tong University.
Research area: Urban solid waste ecological management, public policy
E-mail:chuzhujie@126.com
CONTACT US
021-62934788
ciug@sjtu.edu.cn
200030
Xinjian Building,Shanghai Jiao Tong University, 1954 Huashan Road, Shanghai, China